Petak, 19 Juni 2020 11:08

Realizirani ugovori

Realizirani ugovori

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

R.b.

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/

okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/

okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

1.

33651600-4 vakcine

Roba, 473-7-1-1/19

Unifarm doo, 4209481750009

Vakcina protiv menigokoka

1.

1.

21.03.2019.

17.660,00

 

2.

2.

3.

3.

2.

33140000-3

Medicinski potrošni materijal

Roba,

473-8-1-4/19

Kefo doo Istočno Sarajevo,

4403208220006

Potrošni materijal za laboratorij sanitarne hemije

25.03.2019.

5349,61

 

3.

33651620-0

Vakcineprotiv difterije-tetanusa

Roba,

473-7-1-3/19

PHARMA

MAAC DOO,

420037113008

Vakcina ANA TE

01.04.2019.

8470,00

 

4.

33100000-1

Medicinska oprema

Roba,

473-8-1-5/19

Omnia Medic doo,

4218443140000

Audiometar

01.04.2019.

5900,00

 

5.

66113000-5

Usluge odobravanja kredita

Usluge,

473-1-2-4/18

Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina,

4200344670009

Usluge odobravanja kreditnog zaduženja-dodjela kredita

17.04.2019.

119787,32

 

6.

22800000-8

Papirni ili kartonski registratori,
knjigovodstvene knjige,

uvezi,obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal

Roba,

473-8-1-7/19

„Ibra“ doo,

4326066740003

Kancelarijski materijal

29.04.2019.

3737,00

 

7.

34100000-/8

Motorna vozila

Roba,

473-7-1-8/19

„M.R.M.“ Export-Import doo,

4272073080007

Putničko kombi motorno vozilo

23.07.2019.

33628,21

 

8.

30230000-0

Kompjuterska oprema

Roba,

473-7-1-9/19

Ocean doo,

4236007060007

Računarska oprema

26.09.2019.

27084,50

 

9.

33651660-2

Vakcine protiv gripe

Roba,

473-7-1-10/19

PHARMA

MAAC D.O.O,

4200371130008

Vakcina protiv gripe za sezonu 2019/2020

15.10.2019.

25660,00

 

10.

33651620-0

Vakcine protiv difterije-tetanusa

Roba,

473-7-1-10/19

PHARMA

MAAC D.O.O.,

4200371130008

Vakcina protiv tetanusa

15.10.2019.

8470,00

 

11.

45215100-8

Građevinski radovi na zgradama vezanih za zdravstvo

Radovi,

473-7-3-11/19

GD Konstrukcije doo,

4227007660005

Instalacija centralnog grijanja,radijatori,prateća oprema i cijevni razvod kao i razni građevinski radovi

16.10.2019.

49893,25

 

12.

45331000-6

Radovi instaliranja grijanja,ventilacije i klimatizacije

Radovi,

473-7-3-12/19

GD Kontruckije doo,

4227007660005

Instalacija ventilacijskog sistema i klima uređaja

30.10.2019.

49888,06

 

13.

45215100-8

Građevinski radovi na zgradama vezanih za zdravstvo

Radovi,

473-7-3-13/19

GD Konstrukcije doo,

4227007660005

Toplovodni priključak

08.11.2019.

39970,12

 

14.

45452000-0

Radovi vanjskog čišćenja zgrade

Radovi,

473-7-3-14/19

GD Konstrukcije doo,

4227007660005

Vanjsko uređenje

19.11.2019.

31171,82

 

15.

66514110-0

Usluge osiguranja motornih vozila

Usluge,

473-8-2-18/19

Triglav-osiguranje d.d. Sarajevo podružnica Travnik,

4200247470127

Osiguranje vozila

01.12.2019.

5864,00

 

16.

33140000-3

Medicinski potrošni materijal

Roba,

473-8-1-19/19

Globex doo Zenica,

4218000740004

Potrošni materijal za laboratoriju sanitarne mikrobiologije

02.12.2019.

4490,00

 

17.

45211360-0

Građevinski radovi urbanističkog uređenja

Radovi,

473-8-3-20/19

GPPD „Vlašić-gradnja“ doo Travnik,

4236487410002

Građevinski radovi na teniskom igralištu

03.12.2019.

4790,00

 

18.

33741300-9

Sredstvo za dezinfekciju ruku

Roba,

473-8-1-21/19

ITR D.O.O.,

4201424640000

Dezinfekciona sredstva

04.12.2019.

2396,00

 

19.

50433000-9

Usluge kalibracije

Usluge,

473-8-2-22/19

Lotrič Control doo Mostar,

4227744330008

Kalibracija opreme

05.12.2019.

1767,00

 

20.

33140000-3

Medicinski potrošni materijal

Roba,

473-8-1-23/19

Semagri doo,

4200978500009

Deratizacisjska sredstva

06.12.2019.

3902,06

 

21.

33100000-1

Medicinska oprema

Roba,

473-8-1-26/19

Kefo doo Istočno Sarajevo,

4403208220006

Vodeno kupatilo

06.12.2019.

1824,39

 

22.

33140000-3

Medicinski potrošni materijal

Roba,

473-8-1-24/19

Kefo doo

Istočno Sarajevo,

4403208220006

Ph metar i Ph elektroda

08.12.2019.

2455,00

 

23.

33711000-7

Parfemi i toaletni proizvodi

Roba,

473-8-1-27/19

R&S doo Sarajevo,

4200056290005

Toaletni pribor

09.12.2019.

4236,40

 

24.

33140000-3

Medicinski potrošni materijal

Roba,

473-8-1-25/19

Eurotest,

4200787740000

Potrošni materijal za laboratoriju sanitarne hemije

09.12.2019.

4700,30

 

25.

45000000-7

Građevinski radovi

Radovi,

473-7-3-15/19

GD Konstrukcije doo,

4227007660005

Nadogradnja poslovnog objekta i klimatizacija prostora

12.12.2019.

49758,90

 

 
Zavod za Javno Zdravstvo
Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna

Adresa:
Školska BB, 72270 Travnik,
Bosna i Hercegovina | Pogledaj na mapi!

Telefoni:
030 509-706 / 030 509-705 / 030 511-394

E-Mail:
tr.zavod@bih.net.ba / zzjztravnik@gmail.com

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak: 07:00h-15:00h
PCR testovi rade se svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 8:00h - 10:00h

Servisi

Katalog usluga
Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, 15.01.2020.

Kontrola ispravnosti vode
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Sanitarni pregledi
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Dodatne informacije: 030-511-394

COVID19 Testiranje !!!

Komercijalne i certificirane PCR testove na COVID-19, možete uraditi svaki dan (ponedjeljak-nedjelja) od 08:00-10:00 h u novim prostorijama Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB, ulica Mehmeda Spahe 1 u Travniku (iza Osnovne škole „Travnik“). PCR testom otkriva se prisutnost virusa SARS-Cov-2 u organizmu (uzročnik Covid-19 infekcije), uzimanjem brisa iz nosa i sluznice ždrijela. Rezultati testiranja budu isti dan u poslijepodnevnim satima.

Sve dodatne informacije na broj telefona:

030 509-706

Izvještaji i obrasci

Image