Petak, 07 Juni 2024 12:41

Mala škola pravilne prehrane

U sklopu manifestacije ''Pozdrav raspustu'' Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB je aktivno učestvovao sa radionicom pod nazivom ''Mala škola pravilne prehrane''.

Učenici petih razreda osnovnih škola sa područja općine Travnik su posljednji školski dan i najavu raspusta, obilježili na zabavan način u krugu sportskih terena kasarne u Travniku.

Osnovni cilj je edukacija školske djece o principima pravilne prehrane i važnosti tjelesne aktivnosti, kao temelja za dobro zdravlje i pravilan rast i razvoj.

Pravilna prehrana je veoma važna u doba odrastanja kada se stiču životne navike i ponašanja koja, ako su nepravilna, predstavljaju osnovu za kasniji razvoj hroničnih nezaraznih bolesti koje su danas najveći uzrok obolijevanja.

Putem ove radionice želimo doprinijeti očuvanju i unapređenju zdravlja školske djece kroz sticanje potrebnih znanja o pravilnoj prehrani i zdravim stilovima života.

Medij

Zavod za Javno Zdravstvo
Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna

Adresa:
Školska BB, 72270 Travnik,
Bosna i Hercegovina | Pogledaj na mapi!

Telefoni:
030 509-706 / 030 509-705 / 030 511-394

E-Mail:
tr.zavod@bih.net.ba / zzjztravnik@gmail.com

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak: 07:00h-15:00h

Katalog usluga
Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, 15.01.2020.

 

Kontrola ispravnosti vode
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Sanitarni pregledi
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Dodatne informacije: 030-511-394

Izvještaji i obrasci

Image