Četvrtak, 20 Februar 2020 14:43

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s porodiljskog odsustva

1. Stručna služba za epidemiologiju-Odsjek za planiranje, analitiku, kompjutersku obradu podataka i informatiku

-DIPLOMIRANI SANITARNI INŽINJER VSS ----------------------------------- 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme;

Opis poslova:Prati, proučava i vrši analitičku obradu prikupljenih podataka na osnovu kompletnih informacija i učestvuje u procjeni epidemiološke situacije. Vrši obradu i drugih statističkih parametara. Ažurira podatke za kompjutersku obradu u softverskim programima. Izdaje mjesečni Bilten o kretanju zaraznih i masovnih nezaraznih bolesti za nivo kantona, učestvuje u izradi konačnih izvještaja, radova i drugih publikacija koje izdaje Zavod, sarađuje sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Federalnim i kantonalnim zavodima za javno zdravstvo po pitanju informatike i kompjuterske obrade podataka, kao i uvezivanje u jedinstveni informatički sistem i druge poslove iz domena spreme. Obavlja i druge poslove i zadatke koje mu stavi u zadatak neposredni rukovodilac. Mjesto rada: Travnik (radu u sjedištu Zavoda i rad na terenu), Bolnička 1; Radno vrijeme: 07-15h.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove i to:

- VSS Diplomirani sanitarni inžinjer sa 240 ECTS bodova;
- Položen stručni ispit;
- Posjedovanje licence nadležne komore;
- Položen vozački ispit, B kategorija, najmanje 4 godine vozačkog iskustva;
- Poznavanje engleskog jezika;
- Poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu je potrebno priložiti ovjerene fotokopije:

- Prijavu na oglas (vlastoručno potpisanu);
- Biografiju sa adresom i kontakt telefonom;
- Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci;
- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Diploma o završenom zdravstvenom fakultetu-smijer sanitarni inžinjering;
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
- Licenca nadležne komore;
- Kopija vozačke dozvole;
- Dokaz o poznavanju engleskog jezika;
- Dokaz o poznavanju rada na računaru.

Napomena: Samo će izabrani kandidati biti u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Oglas se objavljuje u novinama „Dnevni list“, na web stranici Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB i web stranici Službe za zapošljavanje SBK/KSB. Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam (8) dana od dana njegove posljednje objave.

Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene biće pozvani da pristupe pismenom testu i intervjuu. O datumu i vremenu održavanja istog kandidati će biti telefonskim putem obaviješteni.

Kontakt lice zaduženo za davanje dodatnih informacija: Rezdeušek Darko, tel: 030 511 394.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj koverti dostaviti lično ili poštom na adresu:

Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB
Bolnička 1,
72270 Travnik

Sa naznakom na koverti:
''NE OTVARATI- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO DIPLOMIRANOG SANITARNOG INŽINJERA“

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB nije u obavezi vraćanja dokumentacije dostavljene u prijavi.

Zavod za Javno Zdravstvo
Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna

Adresa:
Školska BB, 72270 Travnik,
Bosna i Hercegovina | Pogledaj na mapi!

Telefoni:
030 509-706 / 030 509-705 / 030 511-394

E-Mail:
tr.zavod@bih.net.ba / zzjztravnik@gmail.com

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak: 07:00h-15:00h
PCR testovi rade se svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 8:00h - 10:00h

Servisi

Katalog usluga
Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, 15.01.2020.

Kontrola ispravnosti vode
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Sanitarni pregledi
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Dodatne informacije: 030-511-394

COVID19 Testiranje !!!

Komercijalne i certificirane PCR testove na COVID-19, možete uraditi svaki dan (ponedjeljak-nedjelja) od 08:00-10:00 h u novim prostorijama Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB, ulica Mehmeda Spahe 1 u Travniku (iza Osnovne škole „Travnik“). PCR testom otkriva se prisutnost virusa SARS-Cov-2 u organizmu (uzročnik Covid-19 infekcije), uzimanjem brisa iz nosa i sluznice ždrijela. Rezultati testiranja budu isti dan u poslijepodnevnim satima.

Sve dodatne informacije na broj telefona:

030 509-706

Izvještaji i obrasci

Image