Utorak, 03 Novembar 2020 14:59

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Stručna služba za zaštitu i unapređenje životne sredine-Odsjek sanitarne mikrobiologije

-DOKTOR MEDICINE, SPECIJALISTA MIKROBIOLOGIJE VSS ----------------------------------- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme;

Opis poslova:Rukovodi, organizira i koordinara rad radnika u odsjeku. Predlaže program i plan rada odsjeka, stara se o ostvarivanju plana i priprema izvještaj o radu. Stara se i odgovara za stručno, kvalitetno i blagovremeno izvršavanje zadataka odsjeka. Stara se o pravilnom i racionalnom korištenju sredstava za rad. Organizuje i nadzire obuku pripravnika i uvodi u rad radnike koji prvi put stupaju na rad u odsjeku. Odgovoran za sprovođenje sanitarnih propisa, odnosno poštivanje mjera lične i kolektivne zaštite. Vodi stručni nadzor nad bakteriološkim i parazitološkim pretragama. Obavlja mikrobiološko ispitivanje životnih namirnica, vode za piće, osvježavajućih bezalkoholnih napitaka, otpadnih voda, rekreativnih voda, predmeta opšte upotrebe i dr. Čita rezultate i potpisuje nalaze u skladu sa dostignutom edukacijom. Odgovoran je za propise kojima se reguliše čuvanje, odnosno uništenje bakterioloških kultura. Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena svoje specijalnosti . Mjesto rada: Travnik, Mehmeda Spahe bb; Radno vrijeme: 07-15h.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove i to:

- VSS doktor medicine;
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- Položen specijalistički ispit, specijalista mikrobiologije;
- Posjedovanje licence nadležne komore;
- Poznavanje engleskog jezika;
- Poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu je potrebno priložiti ovjerene fotokopije:
- Prijavu na oglas (vlastoručno potpisanu);
- Biografiju sa adresom i kontakt telefonom;
- Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci;
- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Diploma o završenom medicinskom fakultetu;
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu;
- Licenca nadležne komore;
- Dokaz o poznavanju engleskog jezika;
- Dokaz o poznavanju rada na računaru.

Napomena: Samo će izabrani kandidati biti u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Oglas se objavljuje u novinama „Dnevni list“, na web stranici Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB i web stranici Službe za zapošljavanje SBK/KSB. Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam (8) dana od dana njegove posljednje objave.

Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene biće pozvani da pristupe pismenom testu i intervjuu. O datumu i vremenu održavanja istog kandidati će biti telefonskim putem obaviješteni.

Kontakt lice zaduženo za davanje dodatnih informacija: Rezdeušek Darko, tel: 063/623-109.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj koverti dostaviti lično ili poštom na adresu:

Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB
Mehmeda Spahe bb,
72270 Travnik

Sa naznakom na koverti:
''NE OTVARATI- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO DOKTORA MEDICINE SPECIJALISTE MIKROBIOLOGIJE“

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB nije u obavezi vraćanja dokumentacije dostavljene u prijavi.

Zavod za Javno Zdravstvo
Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna

Adresa:
Školska BB, 72270 Travnik,
Bosna i Hercegovina | Pogledaj na mapi!

Telefoni:
030 509-706 / 030 509-705 / 030 511-394

E-Mail:
tr.zavod@bih.net.ba / zzjztravnik@gmail.com

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak: 07:00h-15:00h
PCR testovi rade se svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 8:00h - 10:00h

Servisi

Katalog usluga
Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, 15.01.2020.

Kontrola ispravnosti vode
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Sanitarni pregledi
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Dodatne informacije: 030-511-394

COVID19 Testiranje !!!

Komercijalne i certificirane PCR testove na COVID-19, možete uraditi svaki dan (ponedjeljak-nedjelja) od 08:00-10:00 h u novim prostorijama Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB, ulica Mehmeda Spahe 1 u Travniku (iza Osnovne škole „Travnik“). PCR testom otkriva se prisutnost virusa SARS-Cov-2 u organizmu (uzročnik Covid-19 infekcije), uzimanjem brisa iz nosa i sluznice ždrijela. Rezultati testiranja budu isti dan u poslijepodnevnim satima.

Sve dodatne informacije na broj telefona:

030 509-706

Izvještaji i obrasci

Image