nedjelja, 22 Maj 2016 20:45

Obavezni zdravstveni pregledi (Sanitarni pregledi)

Zašto?

Obavezni zdravstveni pregled (sanitarni pregled) obavlja se kod određenih kategorija zaposlenih, drugih lica i kliconoša koji se vrši radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti, pod uslovima, u rokovima i na način propisan važećom Zakonskom regulativom.

Kome treba ova usluga?

Obaveznom zdravstvenom (ili sanitarnom) pregledu podliježu lica zaposlena na poslovima:

 • javnog snabdjevanja vodom za piće;
 • proizvodnje, prometa i usluživanja životnih namirnica;
 • ishrane i njege u predškolskim ustanovama, ustanovama za kolektivni smještaj djece i omladine i ustanovama socijalne zaštite za smještaj određenih kategorija lica;
 • zdravstvenih pregleda, liječenje i njega bolesnika i poslovima održavanja higijene u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima obavljanja zdravstvene djelatnosti na odjeljenjima sa povećanim rizikom od zaraze;
 • pružanja higijenske njege i uljepšavanja lica i tijela i poslovima pružanja nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože (berberske, frizerske, maserske, pedikirske, manikirske i kozmetičke usluge, kao i usluge depilacije, tetovaže, pirsinga i sl.);
 • proizvodnju lijekova i kozmetičkih sredstava zaključno sa poslovima pakovanja tih proizvoda u originalnu ambalažu;

Lica koja u toku školovanja obavljaju obaveznu praksu na navedenim poslovima dužna su da obave zdravstvene preglede pod uslovima, u rokovima i na način propisan za lica zaposlena na tim poslovima.
Zdravstveni pregledi vrše se prije zasnivanja radnog odnosa, odnosno prije započinjanja obavezne prakse na tim poslovima.

Sadržaj usluge?

Šta podrazumijeva sanitarni pregled?

 • ljekarski pregled na gnojna, gljivična i parazitarna oboljenja kože i vidljive sluzokože;
 • bakteriološki pregled brisa ždrijela i nosa na Staphylococcus aureus, koagulaza pozitivan;
 • bakteriološki pregled stolice na salmonele i šigele;
 • laboratorijski pregled stolice na crijevne protozoe;
 • pregled pluća 

Zakonska podloga

U Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službene novine FBiH“, broj 29/05), pod posebnim mjerama za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti spada i zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenim i drugim osobama, a rezultati tog zdravstvenog nadzora se upisuju u sanitarnu knjižicu.

Sanitarna knjižica je dokument koji se izdaje na osnovu sanitarnog pregleda koji je određen u Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službene novine FBiH“, broj 29/05).  Poslodavac je dužan na zahtjev sanitarne inspekcije dati na uvid sanitarne knjižice  zaposlenika.

Sanitarni pregledi za sve kategorije obavljaju se u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB svakim radnim danom od 07- 14 sati.

Dodatne informacije: 030-511-394