nedjelja, 22 Maj 2016 20:44

Dezinfekcija infektivnog otpada

Zašto?

Infektivni i potencijalno infektivni otpad čini najopasniji i najveći dio medicinskog otpada koji treba tretirati u skladu sa principima upravljanja medicinskim otpadom.

Kome treba ova usluga?

U infektivni otpad ubrajaju se: podloge i biološki materijali iz laboratorija, materijal za jednokratnu upotrebu, materijal i pribor koji je došao u kontakt s krvlju ili izlučevinama infektivnih bolesnika itd., kao i oštri predmeti (igle, lancete, štrcaljke, skalpeli i ostali predmeti koji mogu izazvati ubod ili posjekotinu i dr.)

Sadržaj usluge?

Kupci otpad dostavljaju u propisanoj ambalaži, te pomoću uređaja ''SINTION'' vrši se dezinfekcija istog.

Zakonska podloga

Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB vrši usluge dezinfekcije infektivnog otpada prema Pravilniku o upravljanu medicinskim otpadom, ''Sl. novine FBiH'' br.33/03.

Dodatne informacije: 030-511-394