zudi

Rukovodilac odsijeka:
mr.sci.dr. Zudi Osmani, spec.higijene i zdravstvene ekologije.

Dodatne informacije:
030-511-394 

Odsjek za higijenu i zdravstvenu ekologiju obavlja sljedeće poslove:

 • Vrši nadzor nad higijenskim i ekološkim prilikama na području SBK/KSB kantona;
 • Kontrola snabdijevanja stanovništva zdravstveno ispravnom vodom za piće;
 • Uzimanje uzoraka vode za piće na bakteriološku analizu iz objekata vodosnabdijevanja kao i nadzor nad vodoopskrbnim objektima;
 • Uzimanje uzoraka vode za piće na hemijsku analizu iz objekata vodosnabdijevanja;
 • Davanje preporuka o zdravstvenoj ispravnosti i upotrebljivosti vode za piće, uzoraka hrane i briseva predmeta opće upotrebe na osnovu laboratorijskih nalaza;
 • Kontrola sanitarno –higijenskog stanja vode u bazenima, za rekreaciju i kupanje;
 • Davanje stručnog mišljenja o higijenskoj ispravnosti i upotrebljivosti vode u bazenima.
 • Kontrolira zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće upotrebe za područje kantona;
 • Obavlja sanitarne pregled u prostorijama Odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju ili u organizaciji naručioca na terenu, prema dogovoru.
 • Organizira kurseve Higijenskog minimuma.Obavlja se kurs higijenskog minimuma za osobe koje rade u proizvodnji i prometu namirnica na koji ih je poslodavac dužan uputiti svake četvrte godine tokom zaposlenja, a s ciljem unapređenja sanitarno-higijenskih uslova rada.
 • Vrši poslove preventivne i protuepidemijske DDD.
 • Vrši zbrinjavanje infektivnog medicinskog otpada.