Rukovodioc Odsjeka
mr.sci.Terezija Šapina, 
dipl.ing.kem.tehn.

Dodatne informacije:
030-331932

Odsjek sanitarne kemije

Odsjek sanitarne kemije prati, analizira i ocjenjuje utjecaj kemijskih parametara u vodi i hrani na zdravstveno stanje stanovništva sa ciljem unapređenja zdravlja ljudi i očuvanja okoliša.

U sklopu djelatnosti odsjeka provode se sljedeće aktivnosti:

  • ispitivanje fizikalno-kemijskih parametara zdravstvene ispravnosti vode za piće i vode za rekreaciju iz javnih bazena;
  • ispitivanje fizikalno-kemijskih parametara namirnica (higijenska ispravnost, kvalitet, energetska vrijednost);
  • ocjenjivanje usklađenosti ispitivanih parametara sa važećom zakonskom regulativom;
  • determinacija uzoraka, priprema laboratorijskih uzoraka, senzorna ispitivanja i ocjena kvaliteta životnih namirnica prema važećim zakonskim regulativama;
  • učestvovanje u izradi regionalnog programa iz oblasti zaštite životne sredine;
  • izrađuje, implementira i evaluira projekte u okviru svojih poslova;
  • učestvuje u kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih djelatnika i suradnika;
  • obavljanje drugih poslova u sklopu djelatnosti u skladu sa Zakonom.

Laboratorija pomenutog Odsjeka je svoje organizacione sposobnosti udružila sa ostalim službama u Zavodu i pretočila u uspješno uvođenje Sustava upravljanja kvalitetom ( ISO 9001:2008), a svoj stručni rad potvrdila akreditacijom značajnog djela laboratorijskih ispitivanja kod Instituta za akreditiranje BiH, tj. primjenom standarda (BAS EN ISO 17025:2006) u svom svakodnevnom radu.

AKREDITACIJA LABORATORIJA JE REGISTRIRANA POD BROJEM: LI – 63 – 01 OD 20.12.2013.

Djelatnici su stručnjaci iz svog područja rada, te su osposobljeni za rad na način koji naručitelju garantira zaštitu podataka i visoku pouzdanost u točnost rezultata ispitivanja.

Attachments:
Download this file (KATALOG USLUGA ODSJEKA SANITARNE KEMIJE (1).pdf)KATALOG USLUGA ODSJEKA SANITARNE KEMIJE[KATALOG USLUGA ODSJEKA SANITARNE KEMIJE]150 kB