nedjelja, 22 Maj 2016 20:27

STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Služba je podjeljena na tri Odsjeka:

a) Odsjek za kadrovske, tehničke i pravne poslove,
b) Odsjek za financijske i računovodstvene poslove
c) Odsjek za nabavku usluga, radova, roba i potrošnog materijala.

Unutar Službe izrađuju se planovi, evidencije i izvještaji o kadrovima. Radi se na izradi općih akata, analiziraju se mišljenja i primjedbe, te na temelju njih usklađuju se osnove za izmjene akata. Izrađuju se i prijedlozi ugovora i radnih nacrta određenih sporazuma, daju se pravna mišljenja o spornim pravnim pitanjima i nacrtima ugovora koje Zavodu dostavljaju na prihvat druge ugovorne strane, izrađuju svi potrebni akti oko radnih odnosa. Pored toga pruža se pravna pomoć zaposlenicima iz područja prava i obveza iz rada i po osnovi rada.

Služba priprema materijale za sjednice Upravnog vijeća i sjednice Povjerenstava i drugih tijela Zavoda, obavlja poslove iz pravne domene vezano uz provođenje postupaka javne nabave, zastupa Zavod po punomoći pred sudovima i upravnim tijelima. Nadalje, sudjeluje u pripremi i provedbi postupaka za sklapanje ugovora o radu, za prestanak i otkaz ugovora o radu, sudjeluje u pripremi materijala za sjednice Upravnog vijeća i drugih tijela Zavoda, te izrađuje zapisnike i manje složene akte. Radi i ostale poslove po nalogu direktora.

Rukovodioc Službe: ekonomista Darko Rezdeušek.

Dodatne informacije: 030-511-394
mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.