nedjelja, 22 Maj 2016 20:07

STRUČNA SLUŽBA ZA SOCIJALNU MEDICINU SA ORGANIZACIJOM ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOM INFORMATIKOM

amra1Načelnik Službe: 
mr.sci.dr. Amra Mehmedbegović-Živanović,
specijalista socijalne medicine i organizacije zdravstva

Dodatne informacije:
030-511-391 
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Socijalna medicina je nauka, koja se bavi ispitivanjem međusobnog uticaja socijalnih odnosa i patoloških pojava u narodu i pronalaženjem mjera socijalnog karaktera za unapređenje narodnog zdravlja.

A.Štampar 1923

Poslovi i zadaci Stručne službe za socijalnu medicinu sa organizacijom zdravstva i zdravstvenom informatikom:

  • Realizacija programa statističkih istraživanja (prikupljanje i obrada podataka, izrada izvještaja, analitika izvještaja, pružanje stručno-metodološke pomoći u procesu izvještavanja, vođenje i analiza registara bolesti)
  • Praćenje i analiza zdravstvenog stanja stanovništva i stanja organiziranosti zdravstvene zaštite (analiza podataka i izrada izvještaja i studija o zdravstvenom stanju stanovništva, nadzor nad nezaraznim bolestima, naliza rada i izrada izvještaja o radu zdravstvenih ustanova, izrada planova zdravstvene zaštite za različite nivoe organizacije)
  • Promocija zdravlja i zdravstveno vaspitanje stanovništva (izrada i distribucija promotivno-preventivnog materijala, obilježavanje međunarodnih i svjetskih dana vezanih za zdravlje, organizacija javnih promotivno-preventivnih aktivnosti, predavanje i zdravstveno vaspitanje različitih kategorija stanovništva)
  •  Izrada normativa kadra, prostora i opreme za privatne zdravstvene ustanove; izrada stučnog mišljenja o opravdanosti osnivanja, proširenja, promjene ili prestanka rada zdravstvene ustanove
  •  Organizacija pripravničkog staža i praktične nastave za studente visokih zdravsvtenih škola
  •  Organizacija stručnih skupova, simpozija i seminara
  •  Naučno-istraživački rad