Ova politika uspostavlja odgovornost za uspostavljanje i održavanje sistema upravljanja kvalitetom u laboratorijima sa ciljem postizanja dobrih rezultata za kupce.
Politika kvalitete laboratorija je neprestano održavanje i poboljšavanje efektivnosti primijenjenog sistema upravljanja u svrhu održavanja i stalnog poboljšavanja kvaliteta usluga za kupce, te stalnog povećanja tehničkog i stručnog nivoa.
Politika kvaliteta ostvaruje se:
 • kontinuiranim ispunjavanjem zahtjeva standarda, zakonskih odredbi i zahtjeva kupaca;
 • stjecanjem povjerenja kupaca da će se očekivani kvalitet postići i održavati;
 • stalnom obukom i praćenjem stručne osposobljenosti;
 • provedbom svih ispitivanja u skladu s utvrđenim metodama i zahtjevima kupaca;
 • postizanjem propisane tačnosti rezultata ispitivanja prema standardima;
 • nepristranošću ispitivanja, tj. da se osoblje laboratorija ne izlaže poslovnom, finansijskom ili kakvom drugom pritisku koji bi mogao utjecati na njihovo stručno mišljenje i zadovoljavanjem zahtjeva standarda BAS EN ISO/IEC 17025;
 • provođenje dobre profesionalne prakse i kvalitete ispitivanja.

Ciljevi sistema upravljanja kvalitetom laboratorija su određeni :

 • politikom kvaliteta laboratorija i stalnim usavšavanjem laboratorijskih metoda ispitivanja
 • postizanjem statusa akreditiranih laboratorija.
  Svaki zaposlenik laboratorija, izjavom, potvrđuje da je svjestan svog značaja i važnosti za postizanje ciljeva sistema upravljanja, da je u granicama svojih odgovornosti i ovlaštenja dobro upoznat s dokumentima sistema upravljanja i da je u svom radu obavezan provoditi politiku kvaliteta i primjenjivati propisane procedure i uputs

Direktor:
prof.dr.sci. Sead Karakaš,
spec.epidemiologije