MISIJA ZAVODA

Misija ZZJZ SBK/KSB-a je očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva putem organiziranih javnozdravstvenih aktivnosti usmjerenih na promociju zdravlja, sprječavanje pojave riziko faktora za nastanak bolesti i povrede, očuvanje životne sredine i poboljšanje kvaliteta života.

VIZIJA ZAVODA

Vizija Zavoda je ostvarenje vodeće uloge u javnom zdravstvu prepoznatljive po inovativnosti, razvijenosti i kvalitetu usluga, što se može postići kontinuiranim razvojem profesionalnih znanja, vještina i javnozdravstvenih tehnologija i kontinuiranim unapređenjem kvaliteta svih procesa aktivnosti. Visokokvalitetne usluge zadovoljiti će potrebe poslovnih partnera i stanovništva u smislu zaštite i unapređenja zdravlja i zaštite životne sredine od rizika u vezi sa zdravljem.

POLITIKA KVALITETA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Politika kvaliteta i zaštite životne sredine Zavoda je usmjerena na stalno unapređenje zaštite zdravlja stanovništva i kao takva utvrđuje društvenu odgovornost za kontinuirano poboljšanje integriranog sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB i ispunjavanje zahtjeva, potreba i očekivanja korisnika, zaposlenika, dobavljača i zajednice.

Osnovi Politike kvaliteta i zaštite životne sredine Zavoda su:

  • Ispunjavanje osnovnih načela i zahtjeva standarda BAS EN ISO 9001 i BAS EN ISO 14001, razvoj, održavanje i stalno poboljšavanje sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine utemeljenim na liderstvu, potpunom opredjeljenju i svijesti najvišeg rukovodstva i zaposlenika Zavoda
  • Zadovoljstvo i povjerenje naših korisnika i zainteresiranih strana su od prioritetne važnosti. Svi zaposlenici svjesni su ovog cilja i posvećeni su postizanju visokih standarda kvaliteta naših usluga i zaštite životne sredine.
  • Zadovoljstvo korisnika nam služi da podižemo kvalitet naših usluga i ispunjavamo njihove zahtjeve, potrebe i očekivanja.
  • Trajno ispunjavanje naše politike povjerljivosti u realizaciji naših usluga osigurava privatnosti podataka i informacija korisnika i podiže nivo odgovornosti za čuvanje tajnosti podataka i informacija.
  • Osiguranje visokih standarda kvaliteta i zaštite životne sredine što postižemo upotrebom kvalitetnih certificiranih materijala, praćenjem razvoja i primjenom novih tehnologija, racionalnom potrošnjom resursa i smanjenjem utjecaja na životnu sredinu.
  • Zadovoljstvo zaposlenika i timski rad ključni su za uspjeh Zavoda. Našim zaposlenicima osiguravamo kontinuirano usavršavanje, te stalno unapređujemo sistem interne i eksterne komunikacije i uslova rada.

Rukovodstvo Zavoda odgovorno je za primjenu i održavanje Politike kvaliteta i zaštite životne sredine. Ovu politiku poznaju, razumiju i ostvaruju svi zaposleni u Zavodu.

Rukovodstvo Zavoda stalno kritički preispituje, ocjenjuje i prilagođava Politiku kvaliteta i zaštite životne sredine u skladu sa obavezama usklađenosti, realnim zahtjevima, potrebama i očekivanjima korisnika usluga i drugih zainteresiranih strana.

Travnik, 14.07.2016.

Menadžer kvaliteta:
Mr. sci., dr. Amra Mehmedbegović-Živanović

Menadžer okoliša:
Mr. sci., dr. Zudi Osmani

Direktor:
Prof., dr. Sead Karakaš