petak, 10 Novembar 2017 06:19

Posjeta dječijem vrtiću u Donjem Vakufu

U sklopu realizacije projekta „Vrtići, prijatelji zdrave ishrane – zdravo jedi, zdravo rasti“ jučer su donjovakufski Dječiji vrtić posjetili predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona gdje su izvršili mjerenja visine i težine djece.

Kako nam je rekao dr. Emir Kerić, danas je izrvšeno prvo mjerenje, a pred sami raspust predstavnici Zavoda će ponoviti proceduru i izvršiti još jedno kontrolno mjerenje. Realizacija jednog ovakvog projekta ima veliki značaj, jer je neophodno da od najranije dobi brinemo o zdravlju djece i pratimo njihov razvoj.

Ukoliko se se u ranoj dobi desi neki propust prilikom kontrole, onda se posljedice mogu reflektirati u odrasloj dobi. Generalno, preventivno djelovanje je slabo zastupljeno u našoj društvenoj zajednici, jer ukoliko se bolest otkrije u ranoj fazi, mnogo lakše je sprovesti tretman liječenja.

Dakle, najbitnije je voditi brigu od najranijeg doba, riječi su dr. Kerića.VRTIC2Direktorica JU Dječiji vrtić Hadžija Begović, naglasila je kako se ovaj značajan projekat realizuje posredstvom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Federalnog ministarstva zdravstva te Zavoda za javno zdravstvo FBiH. Neophodno je ispuniti 26 kriterija, a donjovakufski vrtić je do sada ispunio 25.

Posljednji kriterij se sastoji u mjerenju visine i težine, te Indexa tjelesne mase (BMI). Zahvaljujući odličnoj saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona, danas će biti zadovoljen i posljednji kriterij.

Također, 17. novembra, našu ustanovu će posjetiti i članovi Udruženja „BH kuhari“ koji će kuhati zajedno sa djecom. U sljedećoj fazi, planirano je održavanje još jedne radionice o uslovima koje trebaju ispuniti roditelji, odgajatelji i djeca. Nakon toga ćemo znati da li ćemo dobiti ceritfikat „Zdrav vrtić“. U Srednjobosankom kantonu, jedino naš vrtić prolazi kroz proces dobijanja certifikata.

Izvor: http://www.radiodonjivakuf.com.ba