Vakcinisanjem i revakcinisanjem dijete do dobi od punih 6 mjeseci bude potpuno zaštićeno od bolesti protiv kojih,zbog nezrelosti imunološkog sistema, nije u stanju pružiti odgovarajući imuni odgovor,a do tada nestaju i cirkulirajuća protutijela majke.


Prije primanja svake vakcine dijete treba biti zdravo,odnosno da nema povišenu tjelesnu temperaturu,da nije oštećenog imuniteta i alergično na neke sastojke vakcine.

Sve navedene informacije treba koristiti samo u informativne svrhe.Informacije ne mogu zamijeniti stručni savjet,dijagnozu ili liječenje ljekara.

Tumač skraćenica:

BCG -Bacille Calmette-Guérin-cjepivo protiv tuberkuloze
HepB- cjepivo protiv hepatitisa B
Hib- cjepivo protiv hemofilusa influence tip b
DTPa-IPV- kombinirano cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularno) i inaktivno cjepivo protiv poliomijelitisa
DTPa – cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa acelularno
DTPw- cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa celularno (cjelostanično)
Polio- cjepivo protiv poliomijelitisa – bilo koje (OPV ili IPV)
OPV – oralno cjepivo protiv poliomijelitisa
IPV – inaktivno cjepivo protiv poliomijelitisa
MRP – cjepivo protiv morbila, rubeole i parotitisa
DT (pediatric) -cjepivo protiv difterije i tetanusa za djecu do 7 godina